CZ EN DE

Jana Pekárková

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

Jana Pekárková

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

×
CZ EN DE

Služby

Právo nemovitostí

 • poskytování právních služeb souvisejících s převodem nemovitostí včetně využití advokátní úschovy finančních prostředků, komunikace s katastrálním úřadem
 • příprava právních auditů (tzv. due diligence) nemovitého majetku
 • poskytování právních služeb souvisejících s prohlášením vlastníka nebo smlouvou o výstavbě
 • příprava nájemních a podnájemních smluv
 • příprava zástavních smluv, smluv o zřízení věcného břemene, služebností apod.
 • poskytování poradenství v rámci stavebního řízení
 • zastupování klientů ve stavebním řízení

Rodinné právo

 • zastupování klientů v řízeních o rozvod manželství
 • zastupování klientů v řízeních o výživné

Soudní řízení

 • podávání žalob
 • vymáhání pohledávek klientů
 • zastupování klientů v předžalobních jednáních
 • příprava smluv o narovnání a dohod a smíru
 • zastupování klientů ve všech civilních řízeních před soudy všech instancí
 • zastupování klientů v rozhodčích řízeních před rozhodci
 • zastupování klientů v dědickém řízení
 • zastupování klientů v řízeních o uznání a výkonu cizozemských soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů
 • poskytování právního poradenství v případě hrozící exekuce
 • poskytování právního poradenství věřitelům
 • příprava a sepis návrhů na zahájení exekučního řízení
 • příprava a sepis návrhů na zastavení exekuce a odklad exekuce
 • zastupování dlužníků v exekučním řízení

Insolvenční právo

 • podávání insolvenčních návrhů
 • podávání přihlášek věřitelů
 • zastupování klientů v incidenčních sporech

Korporátní právo

 • poskytování komplexního právního poradenství souvisejícího se založením obchodních společností a družstev
 • příprava a revize korporátní dokumentace
 • likvidace společností
 • převody obchodních podílů

Pracovní právo

 • příprava pracovněprávní dokumentace
 • poskytování právních porad pro zaměstnance
 • poskytování právních porad pro zaměstnavatele
 • posuzování pracovněprávních nároků
 • zastupování klientů v soudních řízeních

Trestní a přestupkové právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • právní poradenství při řešení přestupků
 • zastupování klientů v přestupkovém řízení

Služby

Právo nemovitostí

 • poskytování právních služeb souvisejících s převodem nemovitostí včetně využití advokátní úschovy finančních prostředků, komunikace s katastrálním úřadem
 • příprava právních auditů (tzv. due diligence) nemovitého majetku
 • poskytování právních služeb souvisejících s prohlášením vlastníka nebo smlouvou o výstavbě
 • příprava nájemních a podnájemních smluv
 • příprava zástavních smluv, smluv o zřízení věcného břemene, služebností apod.
 • poskytování poradenství v rámci stavebního řízení
 • zastupování klientů ve stavebním řízení

Rodinné právo

 • zastupování klientů v řízeních o rozvod manželství
 • zastupování klientů v řízeních o výživné

Soudní řízení

 • podávání žalob
 • vymáhání pohledávek klientů
 • zastupování klientů v předžalobních jednáních
 • příprava smluv o narovnání a dohod a smíru
 • zastupování klientů ve všech civilních řízeních před soudy všech instancí
 • zastupování klientů v rozhodčích řízeních před rozhodci
 • zastupování klientů v dědickém řízení
 • zastupování klientů v řízeních o uznání a výkonu cizozemských soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů
 • poskytování právního poradenství v případě hrozící exekuce
 • poskytování právního poradenství věřitelům
 • příprava a sepis návrhů na zahájení exekučního řízení
 • příprava a sepis návrhů na zastavení exekuce a odklad exekuce
 • zastupování dlužníků v exekučním řízení

Insolvenční právo

 • podávání insolvenčních návrhů
 • podávání přihlášek věřitelů
 • zastupování klientů v incidenčních sporech

Korporátní právo

 • poskytování komplexního právního poradenství souvisejícího se založením obchodních společností a družstev
 • příprava a revize korporátní dokumentace
 • likvidace společností
 • převody obchodních podílů

Pracovní právo

 • příprava pracovněprávní dokumentace
 • poskytování právních porad pro zaměstnance
 • poskytování právních porad pro zaměstnavatele
 • posuzování pracovněprávních nároků
 • zastupování klientů v soudních řízeních

Trestní a přestupkové právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • právní poradenství při řešení přestupků
 • zastupování klientů v přestupkovém řízení