CZ EN DE

Jana Pekárková

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

Jana Pekárková

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

×
CZ EN DE

Ceník

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena na základě dohody s klientem. V dohodě o odměně za poskytování právních služeb je zohledněna zejména složitost případu, časová náročnost, jakož i objem poskytovaných právních služeb.

Smluvní odměnu za právní služby si lze domluvit následovně:

Časová odměna

 • za právní služby se odvíjí od počtu hodin, které advokát poskytnutí právní služby věnuje. Hodinová sazba je opět věcí dohody advokáta s klientem.

Úkonová odměna

 • za poskytované právní služby se odvíjí od počtu úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Výše odměny za jeden úkon právní služby je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem.

Paušální odměna

 • klientům, kteří mají zájem o dlouhodobou spolupráci, nabízíme možnost uzavření smlouvy o právním zastupování se sjednáním zvýhodněné paušální odměny za poskytování právních služeb. V tomto případě je domluvena paušální měsíční odměna za vyřizování kompletní právní agendy klienta, která zohledňuje rozsah a charakter poskytovaných služeb.

Podílová odměna

 • spočívá v odvození odměny podílem z předmětu věci nebo podílem z výsledku řízení. Tento typ odměny lze využít při vymáhání pohledávek.

Advokátní tarif

 • není-li takto smluvní odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

V odměně za právní služby nejsou zahrnuty soudní a správní poplatky, jakož i případná odměna notáře, soudního znalce či cena překladu dokumentů do cizího jazyka, není-li s klientem dohodnuto jinak. Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje.


Informace pro spotřebitele

 • Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Ceník

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena na základě dohody s klientem. V dohodě o odměně za poskytování právních služeb je zohledněna zejména složitost případu, časová náročnost, jakož i objem poskytovaných právních služeb.

Smluvní odměnu za právní služby si lze domluvit následovně:

Časová odměna

 • za právní služby se odvíjí od počtu hodin, které advokát poskytnutí právní služby věnuje. Hodinová sazba je opět věcí dohody advokáta s klientem.

Úkonová odměna

 • za poskytované právní služby se odvíjí od počtu úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Výše odměny za jeden úkon právní služby je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem.

Paušální odměna

 • klientům, kteří mají zájem o dlouhodobou spolupráci, nabízíme možnost uzavření smlouvy o právním zastupování se sjednáním zvýhodněné paušální odměny za poskytování právních služeb. V tomto případě je domluvena paušální měsíční odměna za vyřizování kompletní právní agendy klienta, která zohledňuje rozsah a charakter poskytovaných služeb.

Podílová odměna

 • spočívá v odvození odměny podílem z předmětu věci nebo podílem z výsledku řízení. Tento typ odměny lze využít při vymáhání pohledávek.

Advokátní tarif

 • není-li takto smluvní odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

V odměně za právní služby nejsou zahrnuty soudní a správní poplatky, jakož i případná odměna notáře, soudního znalce či cena překladu dokumentů do cizího jazyka, není-li s klientem dohodnuto jinak. Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje.


Informace pro spotřebitele

 • Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz